понеделник, май 20, 2024

Управлението на хора не ми е приоритет сега

Сподели

Говорим си с млад бизнесмен, който има идеалния профил за успешен предприемач – образование в чужбина, значителен опит, натрупан в чуждестранни корпорации, с нюх за бизнес възможности, със смело въображение и мечти, разсъждава с размах и се цели високо.

Обсъждаме предстоящото откриване в още един български град на нов клон на фирмата, в която предприемачът е съдружник. Разглеждаме различните аспекти на разрастването на организацията и предизвикателствата, свързани с управление на голяма и географски разпределена компания. Стигаме до темата за управлението на хора – намиране, наемане и интегриране на „правилните“ служители, управление, така че да вложат максимум от потенциала си за постигане на общите цели, мотивация, справяне с проблеми и пр. Събеседникът ми изведнъж заяви, че управлението на човешкия капитал не е сред приоритетите му на този етап от разрастването на компанията (точно сега въпросният предприемач и съдружниците му са фокусирани върху откриването на новия клон и рядко физически посещават градовете, където са работещите клонове).

Опитвам да си изясня как така наемането, обучението, управлението и задържането на служителите не е приоритет при положение, че бизнеса му е в сферата на специализирани услуги, които изискват специфични знания и умения, дейността се извършва от хора и в близките години не се задават решения за автоматизация в тази област. След кратко замисляне, предприемачът отново повтори, че това не му е приоритет в този момент.

Професионално изключително съм любопитен как ще се развият бизнес плановете на тази компания без фокус върху екипа. Ще следя…

Аз мисля, че бизнесът представлява специфична форма на взаимоотношения между хора – доставчици и клиенти, като преживяването е от голямо значение, особено когато става дума за повтарящи се покупки от клиентите. Това е причината за стремежа, дори компютърните чат ботове с елементи на изкуствен интелект, които все по-често се използват в процесите по обслужване на клиенти, да звучат като истински хора – представят се с човешки имена и общуването с тях максимално наподобява човешки разговор. За особен успех се счита ако човекът-клиент не разбере, че е водил разговор с машина и е останал доволен, защото е получил нужния му отговор на въпрос или решение на проблем.

Смятам, че хората правят една компания това, което е, и те могат да я издигнат към големи успехи или потопят сред неуспехи.

Оценката на това дали хората са важни за една организация минава през отговор на няколко въпроса:

  • Защо служителите са важни за създаване и управление на успешен бизнес?
  • Възможно ли е създаване и управление на успешен бизнес без фокус върху заетите в него?
  • Възможно ли е създаване и управление на успешен бизнес без никакви служители?

Със сигурност няма еднозначни отговори на тези въпроси, но нека Ви представя някои идеи за размисъл.

Защо служителите са важни за създаване и управление на успешен бизнес?

Този въпрос на пръв поглед е съвсем уместен, но опитайте да си представите организацията, в която работите, ако изведнъж всички хора изчезнат. Ще има ли изобщо някаква дейност?

В днешно време някои бизнес процеси позволяват минимално участие на хора, но като цяло сме все още далеч от повсеместна механизация и автоматизация. Следователно хората все още са от решаващо значение за успеха на бизнеса по няколко причини:

Иновации: Хората са носители на идеи и творчество, които стимулират иновациите и помагат на компаниите да създават полезни и търсени продукти, както и да останат конкурентоспособни. Иновациите и фирмена култура, ориентирана към иновациите, са цяла отделна тема, за която си написани хиляди страници статии, книги и академични трудове. Без иновации най-общо всеки бизнес е обречен, защото нуждите и желанията на потребителите се променят и, който не се съобразява с тези промени, няма да оцелее в дългосрочен план;

Продуктивност: Уменията, знанията и опитът на служителите са от съществено значение за постигане на високи нива на производителност в процеси, в които е невъзможна автоматизация. Мотивиран и добре обучен работен екип е от ключово значение за ефикасна и ефективна работа за постигане на бизнес целите на организацията;

Удовлетвореност на клиентите: Хората са от решаващо значение за предоставянето на отлично обслужване на клиентите преди, по време и след покупка т.е. за осигуряване на клиентската удовлетвореност. Служителите във всяка точка на контакт с клиентите имат съществен принос за формиране и поддържане на определено възприятие относно представянето на компанията;

Създаване и поддържане на желана репутация: Действията и поведението на служителите могат да окажат пряко влияние върху репутацията на отделна търговска марка или на компания като цяло. От друга страна, компания, която поддържа справедливи отношения със служителите си и насърчава създаване и поддържане на добра работна среда, е по-вероятно да привлече ценни служители, както и да бъде възприемана положително от клиенти, доставчици и други заинтересованите страни;

Управление на приемствеността: Хората със специфични знания и умения са от съществено значение за дългосрочния успех на една компания. Инвестирането в развитието на служителите и планирането на приемствеността може да гарантира, че компанията във всеки момент ще разполага с подходящи хора, които да заемат ключови длъжности и да допринесат за бъдещия растеж и изпълнението на глобалните бизнес цели.

Възможно ли е да се прави успешен бизнес без да се обръща внимание на служителите?

Да, възможно е! Например ако изпълнявате задачи, изискващи нискоквалифициран труд, при който под принуда и натиск може да се постигнат нужните резултати, няма значение кой работи, стига да има нужния брой работници.

Ако управлението на човешкия капитал не е приоритет за Вас, но бизнесът ви изисква специализирани знания и умения, може и да имате добри резултати за кратко време, но това едва ли ще осигури устойчив успех в дългосрочен план.

Липсата на адекватно управление на служителите с отчитане на тяхната индивидуална мотивация (желания и нужди) обичайно води до редица проблеми:

  • проблеми с реализацията (продажбите), защото никой, който не получава справедливо отношение и заплащане, свързано с резултата, няма мотивация да работи за удовлетворението на клиентите, а това пречи за затваряне и на текущите сделки, и на установяване на дългосрочни взаимноизгодни отношения;
  • ниска производителност, защото служителите се чувстват недооценени или неангажирани и вършат само онези неща, които изискват минимум усилия от тях;
  • липса на иновации и рационализации, защото незаинтересованите служители нямат мотивация да полагат усилия за подобрения на процеси и продукти;
  • текучество т.е. риск от загуба на служители с ценни знания и умения, а също така и големи разходи за чести кампании за подбор;
  • преки загуби от пропуснати ползи или от кражби на време или материални ресурси.

Възможно ли е правене на бизнес без служители?

Да, почти е възможно! Днес има редица бизнеси, при които потребителите не взаимодействат с жив човек: покупка от е-магазин в интернет (но някой трябва да се грижи да въвежда продукти в системата на магазина и да осъвременява цените им), покупка на стоки от вендинг автомат (но някой трябва да зарежда автоматите със стоки), автоматични станции за печат на снимки и документи (но някой трябва да зарежда принтерите с консумативи и хартия), превоз на хора и товари в роботизирани транспортни средства (но някой трябва да се грижи за техническата изправност) и др.

Друга възможност за дейност без служители са микробизнеси, при които собственикът самостоятелно извършва основната дейност, а всички специфични спомагателни дейности се извършват от контрактори (юридически услуги, счетоводство, логистика, частично или изцяло реклама, охрана, и т.н.).

С разрастването на бизнеса обаче става трудно да се управлява всичко самостоятелно и се налага наемане на служители, за да се посрещне по-големия обем работа.

Няколко изстрадани истини за край

Ако до сега не сте се замисляли дали хората са ценни за вашата дейност и колко, отделете си време и оценете ситуацията!

Ако установите, че постигането на фирмените цели във Вашия бизнес изисква специфични знания и умения, неизбежно ще трябва целенасочено да полагате усилия за намиране, привличане и управление на хора, които имат нужните знания и умения.

Управлението на хора е непрекъсната работа и някой трябва да я върши. В малките фирми това е собственикът и управител, а в големите – всеки мениджър на екип.
Проблемите и мотивацията на служителите се променят динамично – колкото повече служители, толкова по-мащабна динамика.

Гръбнакът на фирмата се формира от малко на брой ключови служители, загубата на които (напускане или смърт) ще причини огромни затруднения и загуби. Това предполага целенасочена работа в две направления – (1) поддържане на мотивацията на въпросните служители с цел максимално дълго да работят в компанията и то с максимален капацитет и (2) осигуряване на приемственост, така че загуба на ключов служител да не води до катастрофални последици за дейността.

Служителите са ключови клиенти на компанията. Ако тя не може да им „продаде“ продуктите и услугите си, със сигурност продажбите на същинските потребители ще са посредствени (сетете се за случаите, в които сте искали препоръка от сервитьор за конкретно ястие и той отговаря: „Не знам, аз това не съм го ял“ или „Не знам, аз не обичам и не ям еди-какво-си“).

Формалната или неформална фирмена култура („Ние тук работим така“) се проявява чрез служителите. Незаинтересованите, немотивирани и некомпетентни служители няма как да са носители на устойчива фирмена култура, която помага за изпълнението на целите на компанията.

Несигурността и неяснотата са най-големите проблеми за наемниците. Поне веднъж годишно намерете начин да разкажете на всички служители как се справя компанията, какви намерения има за бъдещето, какъв принос има за добруването на обществото, какво отношение има към глобални теми, които припознавате за близки на фирмената култура (опазване на природата, насърчаване на разнообразието, включване на малцинствени групи в обществения живот, еволюция на образователните системи и др.). Това би създало увереност у служителите, че са избрали „правилния“ работодател. Друг голям проблем е неяснотата в ежедневната работа – липса на устойчиви процеси и правила на работа (Как се прави …?), неясен обхват на задълженията (Това моя работа ли е?), неясно качество на работа (Как оценяват дали се справям с работата си?). Тази неяснота е непрекъснат източник на спорове и напрежение, които нищо добро не носят…


Ако съм успял да Ви убедя, че си заслужава фокусирано да работите със служителите във Вашата компания, но нито имате опит и умения в управление на хора, нито имате време и нагласа да повишават квалификацията си в тази сфера, можете да се обърнете към външни консултанти и да използвате инструменти за оценка на личностните характеристики на служителите (DISC Profile, HEXACO Model, NEO-PI-R, MBTI и др.), за да знаете как по-добре да работите с тях.

Успех!

Stefan Dimitrov
Stefan Dimitrov
Над 25 години опит като главен маркетинг директор на водещи компании в областта на информационните технологии и дистрибуцията на медицински изделия, консултант по продажби и маркетинг на малки и средни компании, обучител по продажби и маркетинг. Вярвам, че маркетингът е смесица от наука, изкуство и късмет! Със сигурност има много общи научни правила и принципи, които са в основата на всеки маркетингов проект, но изкуството е в начина, по който те се комбинират и прилагат, защото няма универсална формула за успех. Късметът винаги е важен...

Други статии

КАТЕГОРИИ

Подобни статии