сряда, април 24, 2024

Как предприемач с малък бизнес може да се фокусира само върху основната си дейност?

Сподели

stay_focusedВсеки, който се е захванал със самостоятелен бизнес, бързо открива, че да си предприемач означава да се занимаваш и с куп неща извън основната дейност – административна работа (главно за удовлетворяване на изискванията на различните държавни институции и контролни органи), маркетинг и продажби (да разполагаш с хубав продукт все още не означава, че клиентите ще се наредят на опашка, за да го купят), финанси и счетоводство, сервизна поддръжка на сгради и техника, управление на склад (суровини и готова продукция), разрешаване на различни административни и търговски спорове и т.н.

Изведнъж се оказва, че ако човек сам трябва да прави всичко, “страничните” дейности изяждат една голяма част от времето, а липсата на познания и опит правят заниманията с тях неприятни и изпъстрени с грешки и проблеми. Така ентусиазираният предприемач се оказва в противоречива ситуация – ако не обърне внимание на “страничните” дейности, скоро ще попадне под ударите на държавната администрация, конкуренти или недобросъвестни клиенти. Ако пък се опитва сам да прави всичко максимално качествено, то няма да му остават време и сили за основната дейност.

Аз мисля, че има изход от тази ситуация и вярвам, че, независимо от сферата на дейност, най-добрите резултати в едно начинание се получават, когато всеки се занимава с това, което разбира и умее най-добре.

По тази причина не вярвам в успеха на международни и национални програми, които опитват да научат артисти, спортисти и занаятчии на мениджмънт, маркетинг, финанси и т.н., за да могат да управляват успешно своите бизнеси. Не казвам, че е лошо предприемачите да посещават подобни обучения. Ползата обаче, според мен, не е в това участниците да се научат как да вършат професионално дейности, които не са основни за тях, а по-скоро да разберат в какво се състои дадената дейност, за да преценят обективно какво могат да свършат сами и какво да възложат като външна услуга, както и как по-успешно да изберат външен експерт.

Вече чувам възраженията на собственици и управители на малки и средни компании, че нямат финансов ресурс да си назначат експерти, които да се грижат за всяка дейност по подобие на функционалните екипи в големите организации. Да, така е! Но не е нужно да си назначавате на трудов договор експерти – можете да ги ползвате на проектен принцип или като аутсорснат ресурс.

На “проектен принцип” означава, че ако сте изправени пред казус, в който трябва да постигнете конкретни резултати в рамките на определено време и при ограничени ресурси (пари, време, оборудване, хора или др.), можете да наемете някой, който има опит в тази дейност, за да ръководи този проект във ваш интерес.

Ето няколко типични примера за бизнес проекти:

 • изграждане на национална дистрибуция на стоки – избор на търговски партньори, преговори, създаване на система за взаимодействие с тях и т.н.;
 • излизане на чуждестранни пазари – избор на държави, намиране на контрагенти, преговори и т.н.;
 • създаване на маркетингова стратегия и план за реализацията й – на кого какво и как ще продавате;
 • разработване (или преработване) на ценова политика – цени и отстъпки;
 • преговори с доставчици за постигане на (по-)добри условия за покупка на суровини/услуги;
 • преговори с ключови търговски партньори (например годишни преговори с търговски вериги);
 • проектиране на производствени и складови помещения – не архитектурното проектиране, а функционално, което отговаря на идеите и плановете за развитие на бизнеса;
 • публични комуникации по конкретен повод – започване на дейност, пускане на нов продукт на пазара, откриване на нов търговски обект, привличане на определен тип клиентела и др. Тук човек с опит трябва да препоръча комбинация от комуникационни канали (печатни и електронни медии, събития, от-уста-на-ухо и т.н.) и да се погрижи за съдържанието посланията, така че да предизвикат желаната реакция на избраните клиенти.

Друга възможност да се възползвате от услугите на специалисти е да им аутсорснете изцяло някаква дейност. Аутсорсингът представлява делегиране на външна организация на извършването и управлението на операции или цели процеси, които не са базови за дадена компания и не участват пряко в основната й дейност.

Най-често малките и средни компании аутсорсват счетоводство и юридически услуги. Това се дължи на от една страна на спецификата на тези дейности, а от друга – на тяхната неизбежност.

Нищо не пречи обаче да се възложат и други дейности на външни хора – маркетинг, продажби, подбор на персонал, снабдяване и т.н. За опитен експерт извършването на тези дейности за малки и средни бизнеси е относително несложна работа, която не изисква работа на пълен работен ден. Например напълно е възможно един експерт по маркетинг да се грижи за маркетинговата дейност на 7-8 и повече фирми, като отделя по няколко часа седмично за всяка. Такава форма за съвместна работа е изгодна и за двете страни:

 • маркетинговия експерт си осигурява достатъчно разнообразна и професионално предизвикателна работа и добри приходи при намален риск от загуба на клиент, защото отпадането на един от няколкото няма да застраши бизнеса му фатално;
 • клиентите ще получат срещу заплащане, което могат да си позволят, наистина експертна услуга и достъп до добри практики, които са събрани от различни по големина и дейност компании.

И за работата на проектен принцип и за аутсорсинга можете да се възползвате от няколко различни възможности за наемане на специалисти:

 • самостоятелни експерти – т.нар. фрийлансъри (от англ.  freelancer т.е. на свободна практика), които имат богат практически опит и познания в дадена област и работят сами, обикновено на проектен принцип. Наемането им става на граждански договор или договор за съвместна работа с фирма, която те са регистрирали, за да осъществяват дейността си;
 • експерти, които работят някъде на трудов договор, но имат желание да заработват допълнителни приходи и поемат ангажименти извън основната си работа. Наемането им най-често става на граждански договор;
 • специализирани компании, които имат експерт или цял екип от специалисти в дадена област.

За важни неща не разчитайте на безплатни услуги от роднини и приятели, които “много разбират от ХХХ”. Не познавам експерт който ще ви направи услуга в пълен обем и качество напълно безплатно (не винаги става дума за пари), особено многократни услуги, защото времето му е ценно и е ангажирано или с платени проекти или с лични занимания (семейство, хобита и др.), които няма да зареже с удоволствие заради вас. Аз лично бих се усъмнил в това до колко е специалист някой, който има много свободно време, не знае какво да прави с него и с радост би го посветил на вас, за да не скучае. Това съвсем не означава да не молите близки и познати за услуга, но не прекалявайте 🙂

На онези, които се съмняват в приложимостта на идеите за наемане от малки и средни бизнеси на външни специалисти на проектен принцип или като аутсорсинг, мога да кажа, че както личния ми опит, така и работата на приятели в ролята на експерти, на които са аутсорснати конкретни дейности, потвърждава, че това е съвсем реалистичен начин за постигане на фокус върху дейността и реализиране на много добри продажби и пазарно присъствие.

Ще се радвам да ми пишете вашите ЗА и ПРОТИВ или да споделите своя опит.

Stefan Dimitrov
Stefan Dimitrov
Над 25 години опит като главен маркетинг директор на водещи компании в областта на информационните технологии и дистрибуцията на медицински изделия, консултант по продажби и маркетинг на малки и средни компании, обучител по продажби и маркетинг. Вярвам, че маркетингът е смесица от наука, изкуство и късмет! Със сигурност има много общи научни правила и принципи, които са в основата на всеки маркетингов проект, но изкуството е в начина, по който те се комбинират и прилагат, защото няма универсална формула за успех. Късметът винаги е важен...

Други статии

КАТЕГОРИИ

Подобни статии